Skocz do zawartości

Event EVENTY WEEKENDOWE #17


Bayrath

Rekomendowane odpowiedzi

  krotka rozpiska.png

Wydarzenie Górnicze strzalka.png Piątek 10-12-2021 | 15:00 - 19:00

Raty Serwerowe strzalka.png Piątek 10-12-2021 | 16:00 - 22:00

Podwójne Kamienie Metin strzalka.png Piątek 10-12-2021 | 20:00 - 22:00

separator03.png

Skrzynie Zaczarowań strzalka.png Sobota 11-12-2021 | 14:00 - 18:00

Raty Serwerowe strzalka.png Sobota 11-12-2021 | 16:00 - 20:00

Skrzynie Wypraw strzalka.png Sobota 11-12-2021 | 18:00 - 22:00

separator03.png

Skrzynie Marmurów strzalka.png Niedziela 12-12-2021 | 14:00 - 18:00

Skrzynie Losu strzalka.png Niedziela 12-12-2021 | 18:00 - 20:00

Karty Okey strzalka.png Niedziela 12-12-2021 | 20:00 - 22:00

separator03.png

raty.png

Raty serwerowe zostaną włączone w Piątek 10-12-2021w godzinach 16:00 - 22:00

70005.pngstrzalka.png Zwiększono zdobywaną ilość Doświadczenia o 30%

pierscien peta.pngstrzalka.png Zwiększono zdobywaną ilość Doświadczenia Zwierzaka o 30%

separator03.png

Raty serwerowe zostaną włączone w Sobotę 11-12-2021 w godzinach 16:00 - 20:00

70043.pngstrzalka.png Zwiększono drop przedmiotów o 15%

71017.pngstrzalka.png Zwiększono zdobywaną ilość Yang o 15%

 

 

wydarzenie_gornicze.png

Na serwerze zostanie włączone wydarzenie górnicze w Piątek 10-12-2021 w godzinach 15:00 - 19:00

img_gornictwo.png

 

W Kopalni pojawią się Żyły Bursztynu.

Podczas Kopania będziecie mieli szansę na zdobycie Kawałku Bursztynu bursztyn_kawalek.png, które będziecie mogli wymienić u Górnika na Bursztynową Skrzynie bursztyn skrzynia.png. Skrzynia skrywa w sobie wartościowe przedmioty.

 

Podczas Kopania będziecie mieli również szansę na wykopanie Bursztynu
Waszym zadaniem jest wykopanie najcięższego Bursztynu. Osoby, które poradzą sobie z tym zadaniem najlepiej, po zakończeniu wydarzenia otrzymają następujące nagrody:

separator03.png

Top 1 zdobywa 1200 SM + Nakładkę na Kilof (7 dni, 5% szans na pomyślne wykopanie)
Top 2 zdobywa 800 SM + Nakładkę na Kilof (7 dni, 5% szans na pomyślne wykopanie)
Top 3 zdobywa 500 SM + Nakładkę na Kilof (7 dni, 5% szans na pomyślne wykopanie)
Top 4 zdobywa 300 SM + Nakładkę na Kilof (7 dni, 5% szans na pomyślne wykopanie)
Top 5 zdobywa 200 SM + Nakładkę na Kilof (7 dni, 5% szans na pomyślne wykopanie)

separator03.png

Sprawdzić swój postęp w wyścigu o nagrodę końcową możecie u Górnika w specjalnie przygotowanym do tego rankingu. Ranking odświeża się co 10 minut oraz dodatkowo pokazuje jaki najcięższy Bursztyn udało się wam do tej pory wykopać.

ramka_gornik.png

separator03.png

Przykładowe nagrody z Bursztynowej Skrzyni bursztyn skrzynia.png

50634.png 51634.png 52634.png 50641.png 51641.png 52641.png odlamek.png

 podwojne metiny.png

Podwójne Kamienie Metin zostaną włączone w Piątek 10-12-2021 w godzinach 20:00 - 22:00

2xmetin.png

Na każdej mapie podczas trwania wydarzenia w okolicy pojawienia się Kamienia Metin zrespi się drugi, ten sam Kamień Metin.

skrzynie zaczarowan.png

W Sobotę 11-12-2021 w godzinach 14:00 - 18:00 ze wszystkich wypraw mamy szansę na zdobycie Skrzyni Zaczarowań 50916.png. Skrzynie zdobyć można z ostatniego Władcy na dungeonie.

zmianki.png

Terytorium DzikusówOrkowa Przełęcz Mistyczna Świątynia | Pajęcza Czeluść strzalka.png Szansa na 1x 50916.png

Wieża Demonów strzalka.png Szansa na 2x 50916.png

Schronienie Meley (Przedział I) | Zagajnik Dusz strzalka.png Szansa na 3x 50916.png

Schronienie Meley (Przedział II) | Świątynia Smoka | Piekielne Katakumby strzalka.png Szansa na 4x 50916.png

Schronienie Meley (Przedział III) | Legowisko Mantykor | Twierdza RazadoraStrażnica NemereSanktuarium Herosów strzalka.png Szansa na 5x 50916.png

Schronienie Meley (Przedział IV) | Jotuńskie Bagna strzalka.png Szansa na 7x 50916.png

 

 skrzynie wypraw.png

Skrzynie wypraw zostaną włączone w Sobotę 11-12-2021 w godzinach 18:00 - 22:00

jotunskie_bagna.png

Podczas wydarzenia: Skrzynie Wypraw będziecie mogli zdobywać Skrzynie Wypraw skrzynia wypraw.png z ostatniego bossa na dungeonie, szansa na drop skrzyni wynosi 100%

separator03.png

Terytorium Dzikusów strzalka.png 1x skrzynia wypraw.png

Orkowa Przełęcz Mistyczna Świątyniastrzalka.png 2x skrzynia wypraw.png

Pajęcza Czeluść strzalka.png 3x skrzynia wypraw.png

Wieża Demonów strzalka.png 4x skrzynia wypraw.png

Schronienie Meley (Przedział I) | Piekielne Katakumby strzalka.png 6x skrzynia wypraw.png

Zagajnik DuszLegowisko Mantykor strzalka.png 7x skrzynia wypraw.png

Schronienie Meley (Przedział II) | Twierdza Razadora strzalka.png 8x skrzynia wypraw.png

Świątynia Smoka strzalka.png 9x skrzynia wypraw.png

 Strażnica Nemere strzalka.png 11x skrzynia wypraw.png

Schronienie Meley (Przedział III)  strzalka.png 12x skrzynia wypraw.png

Sanktuarium Herosów strzalka.png 14x skrzynia wypraw.png

Schronienie Meley (Przedział IV)  strzalka.png 15x skrzynia wypraw.png

Jotuńskie Bagna strzalka.png 30x skrzynia wypraw.png

separator03.png

Przykładowe nagrody z Skrzyni Wypraw skrzynia wypraw.png

55009.png71084.png50916.png49190.png49145.png80019.png48183.png

 

skrzynia z marmurami.png

Niedzielę 12-12-2021 w godzinach 14:00 - 18:00 ze wszystkich wypraw oraz Władców na mapach (od Wodza Orków) mamy szansę na zdobycie Skrzyni z Marmurami 13060.png.

Skrzynia z marmurami zawiera od 3 do 5 marmurów.

marmury ramka.png
Terytorium DzikusówOrkowa Przełęcz Mistyczna Świątynia strzalka.png Szansa na 1x 13060.png

Schronienie Meley (Przedział I) | Pajęcza Czeluść | Wieża DemonówPiekielne Katakumby strzalka.png Szansa na 2x 13060.png

Schronienie Meley (Przedział II) |Zagajnik DuszLegowisko MantykorŚwiątynia Smoka strzalka.png Szansa na 3x 13060.png

Schronienie Meley (Przedział III) | Twierdza RazadoraStrażnica NemereSanktuarium Herosów strzalka.png Szansa na 4x 13060.png

Schronienie Meley (Przedział IV) | Jotuńskie Bagna strzalka.png Szansa na 5x 13060.png

separator03.png

Szanse, jaki marmur możemy wylosować ze Skrzyni z Marmurami 13060.png wyglądają następująco:

marmur_polimorfii.pngCzarny Ork strzalka.png 35%
marmur_polimorfii.pngMłody Pająk  strzalka.png 25%
marmur_polimorfii.pngDziki Sługa strzalka.png 15%
marmur_polimorfii.pngEzot Fanatyk strzalka.png 15%
marmur_polimorfii.pngDziki Pies strzalka.png 10%

 

skrzynia losu.png

Skrzynie Losu zostaną włączone w Niedzielę 12-12-2021 w godzinach 18:00 - 20:00.

Z Kamieni Metin na mapach o wyższym bądź równym 25 poziomie mamy szansę na zdobycie Skrzyni Losu (Metiny) 72737.png

Z Władców na mapach zaczynając od Wodza Orków mamy szansę na zdobycie Skrzyni Losu (Władcy) 72734.png

Za ukończenie wyprawy tj. po pokonaniu ostatniego Władcy na dungeonie mamy szansę na zdobycie Skrzyni Losu (Wyprawy) 72737.png

Szanse na zdobycie Skrzyń Losu Metiny / Władcy / Wyprawy 72737.png72737.png72734.png zostały zwiększone względem ostatniego eventu.

Po otwarciu prawym przyciskiem myszy ukaże się panel: 

szkrzynia losu.png
W Panelu Skrzyni Losu Metiny / Władcy / Wyprawy 72737.png72737.png72734.png istnieją 2 możliwości, pierwszą z nich jest "Przyjmij przedmiot", by otrzymać widoczny przedmiot. Jeżeli dany przedmiot nas nie satysfakcjonuje możemy użyć "Szczęśliwego Trafu", by otrzymać inny losowy przedmiot.

separator03.png

Przykładowy drop z  Skrzyni Losu (Metiny) 72737.png

50282.pngelksir biologa.png50526.png71001.png55009.png71030.png71028.png71027.png51549.png51569.png71085.png71084.png

separator.png

Przykładowy drop z  Skrzyni Losu (Władcy)72737.png

55012.png49154.png49151.png80019.png71072.png71073.png71070.png51549.png51569.png51505.png71085.png71084.png

separator.png

Przykładowy drop z  Skrzyni Losu (Wyprawy)72734.png

pelka agresji.png72703.png2H.png50621 (1).png48182.png49145.png49191.png49190.png51549.png51569.png71085.png71084.png

separator.png

Maksymalna ilość użyć "Szczęśliwego Trafu" wynosi 10, za każdą próbę zostaną pobrane Yangi, przy każdym następnym losowaniu ilość potrzebnych Yang wzrasta.

Skrzyni Losu (Metiny) 72737.png strzalka.png Koszt kolejnego trafu wzrasta o 750.000 Yang

Skrzyni Losu (Władcy) 72737.png strzalka.png Koszt kolejnego trafu wzrasta o 1.250.000 Yang

Skrzyni Losu (Wyprawy) 72734.png strzalka.png Koszt kolejnego trafu wzrasta o 1.000.000 Yang

Jeżeli nie masz wystarczająco dużo Yang na koncie, nie możesz wybrać nowego przedmiotu.
Otwartej skrzynki nie można zresetować ani zamknąć. Jeśli gra zostanie zamknięta, otrzymasz wyświetlony przedmiot.

 

karty okey.png

Na serwerze zostanie włączony drop Kart Kolek. Okey 79505.pngNiedzielę (12-12-2021) w godzinach 20:00 - 22:00

Aby rozpocząć grę należy kliknąć na ikonę minigry widoczną obok minimapy strzalka.png okey event.png

Usprawniliśmy Karty Okey tak byście mogli zagrać 5x partii za jednym razem.

mini gry okey.png

Karty będą do zdobycia od poziomu 30. Aby móc zagrać w minigrę potrzebować będziecie 24 Kart Kolek. Okey 79505.pngaby ułożyć Zestaw Kart Okey 79506.png

separator03.png

Punktacja i nagrody z mini gry Okey:

 1 - 249 punktów strzalka.png Brązowa Skrzynia Okey Brązowa_Skrzynia_Okey.png
250 - 399 punktów strzalka.png Srebrna Skrzynia Okey Srebrna_Skrzynia_Okey.png
400+ punktów strzalka.png Złota Skrzynia Okey Złota_Skrzynia_Okey.png

Względem poprzedniego eventu drop ze szkatułek Okey został "ulepszony"

Ze Skrzynek Okey będziecie mogli zdobyć pieczęcie Manu.
Im lepsza Skrzynia Okey tym większy czas trwania pieczęci Wierzchowca.

separator03.png

200149.png200148.png200150.png

Silny przeciwko Potworom: +25%
Silny przeciwko Kamieniom Metin: +10%
Doświadczenie: +15%


Czas trwania: 3/7/14 dni

zlota skrzynia okey.png  srebrna skrzynia.pngbrązowa skrzynai.png

 • Super 1
Odnośnik do odpowiedzi
33 minuty temu, Tentyp napisał:

A będąc na wyprawie mam szansę zdobyć skrzynie losu z metką czy z ostatniego bosa ?

Tylko ostatni boss

Odnośnik do odpowiedzi
7 minut temu, btomek11 napisał:

Będzie darmowy is do odebrania?

Nie, był do odebrania do środy, do godziny 23:59.

Odnośnik do odpowiedzi

To niezłe eventy chyba 90% graczy myślało ,że będzie świąteczny ponieważ w ostatnim tygodniu w opisie eventów był zastosowany tytuł "PRZEDŚWIĄTECZNY DŁUGI WEEKEND EVENTÓW"  :)

 • -1 1
Odnośnik do odpowiedzi
2 minuty temu, Endymion napisał:

Wydarzenie świąteczne będzie na święta, a nie dwa tygodnie przed nimi.
Pozdrawiam.

To czemu został zastosowany taki tytuł?

Odnośnik do odpowiedzi

Bo pojawiło się przedświąteczne wydarzenie Mikołajkowe, tytuł miał jasno wskazać że to nie tylko wydarzenia weekendowe, ale też coś dodatkowego.

 • Lubię to! 1
 • +1 2
Odnośnik do odpowiedzi
1 minutę temu, Endymion napisał:

Bo pojawiło się przedświąteczne wydarzenie Mikołajkowe, tytuł miał jasno wskazać że to nie tylko wydarzenia weekendowe, ale też coś dodatkowego.

To trochę zostało to żle napisane ale nevermind

Odnośnik do odpowiedzi
4 godziny temu, BIG napisał:

To trochę zostało to żle napisane ale nevermind

Chyba zwyczajnie źle zinterpretowane ;) 

 • Lubię to! 1
 • +1 2
Odnośnik do odpowiedzi
9 godzin temu, BIG napisał:

To niezłe eventy chyba 90% graczy myślało ,że będzie świąteczny ponieważ w ostatnim tygodniu w opisie eventów był zastosowany tytuł "PRZEDŚWIĄTECZNY DŁUGI WEEKEND EVENTÓW"  :)

Ty jakiś głupi jesteś czy głupi?

Wdziałeś gdzieś event świąteczny 2 tygodnie przed świętami?

Odnośnik do odpowiedzi

Przedświąteczny czyli poprzedzający święta źle sformułowana nazwa powinno być mikołajkowy długi weekend myślę ze wtedy byłoby klarowniej. Eventy weekendowe są wydarzeniem cyklicznym więc nie powinno się ich wliczać jako wydarzeń specjalnych takich jak Mikołajki Wielkanoc halloween itd czyli Mikołajki są eventem poprzedzającym swiateczny event i tu wszystko się zgadza. Takie jest moje zdanie :) 

Odnośnik do odpowiedzi

Co za różnica mają jakieś nazwy. Po prostu dali event pierwszego tygodnia to korzystaj. Nadejdzie okres świąt, 3 tydzień grudnia to znowu będzie event i znowu korzystaj. Kogo obchodzą jakieś nazwy czy mikołajkowy czy przedświąteczny - przecież masz w opisie termin eventu

 • Lubię to! 2
Odnośnik do odpowiedzi

O co ten płacz. Co weekend macie wydarzenia które powinny być dodatkiem do rozgrywki a nie traktowane jako główny cel waszej rozgrywki na serwerze. Ja myślałem że np w ten weekend nie będzie nic że względu na to że pewnie w następny weekend wleci już event świąteczny a przecież tyle co skończył sie mikołajkowy :) także brawa dla administracji że organizują co weekend jakieś wydarzenia które dodatkowo umilają nam respy, dungi czy bicie metkow ? pozdrawiam

 • Lubię to! 2
 • Super 2
Odnośnik do odpowiedzi
10 godzin temu, bagiett napisał:

O co ten płacz. Co weekend macie wydarzenia które powinny być dodatkiem do rozgrywki a nie traktowane jako główny cel waszej rozgrywki na serwerze. Ja myślałem że np w ten weekend nie będzie nic że względu na to że pewnie w następny weekend wleci już event świąteczny a przecież tyle co skończył sie mikołajkowy :) także brawa dla administracji że organizują co weekend jakieś wydarzenia które dodatkowo umilają nam respy, dungi czy bicie metkow ? pozdrawiam

Ty za przeproszeniem jakiś przyjebany jesteś? Kto płacze została tylko zwrócona uwaga na tytuł poprzedniej rozpiski.

 

15 godzin temu, VayneHolt napisał:

Ty jakiś głupi jesteś czy głupi?

Wdziałeś gdzieś event świąteczny 2 tygodnie przed świętami?

Ktoś cię pytał o zdanie? A po 2 naucz się czytać ze zrozumieniem

Odnośnik do odpowiedzi
W dniu 9.12.2021 o 22:35, BIG napisał:

To niezłe eventy chyba 90% graczy myślało ,że będzie świąteczny ponieważ w ostatnim tygodniu w opisie eventów był zastosowany tytuł "PRZEDŚWIĄTECZNY DŁUGI WEEKEND EVENTÓW"  :)

To niezle 90% graczy ?

Odnośnik do odpowiedzi
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.